Vítejte na stránkách Green Energy 3000, s.r.o.

Představte si situaci, že jedno správné rozhodnutí pomůže řešit problémy s nezaměstnaností, zvedne příjmy do obecní pokladny a přinese řadu dalších výhod. Je to vůbec možné? Ano, je.

Řeč je o větrných elektrárnách. Doby, kdy se lidé obávali, že jsou hlučné, že vyženou z krajiny zvěř a poškodí životní prostředí, takže se na ně dívali s nedůvěrou, už pominuly. Odborné studie, podložené fakty, tyto předsudky postupně vyvrátily. Přibylo také hmatatelných zkušeností s větrnými elektrárnami, které už v České republice elektrický proud vyrábějí. Ano, větrné elektrárny mění svým způsobem podobu krajiny, ale to lze říci o každé významnější stavbě, která často ani žádný hmatatelný finanční užitek nepřinese.

Ačkoli se občané na první větrné elektrárny dívali s jistými rozpaky, do Jindřichovic pod Smrkem v Libereckém kraji, kde v roce 2003 byly postaveny hned dvě větrné elektrárny, se na ně během prvního roku přijelo podívat přes 12 000 lidí z různých koutů republiky. O Jindřichovicích se tehdy všude mluvilo jako o moderní obci. Tento přívlastek může získat i vaše obec. Další „větrníky“ po celé republice přibývají.  Není divu. Tenčící se přírodní zdroje, emise škodlivin a změny klimatu nás nutí o těchto negativních jevech přemýšlet a alternativní zdroje energie nezatracovat. Naopak! 

Takzvané obnovitelné zdroje, kam patří především energie získaná díky slunci a větru, jsou přirozené. Vždyť slunce a proudění vzduchu je s existencí naší země spojeno od nepaměti. Proč tedy jejich potenciál nevyužít ve prospěch člověka, a to šetrně, aby to přírodě neublížilo?

 

Tato možnost je pro stále větší počet obcí lákavá. Zejména když existují firmy, které jsou velmi spolehlivým partnerem, a to od prvního pomyslného krůčku, kdy se hledá vhodný pozemek, až do samotného finále v podobě výstavby elektrárny a její následné údržby. Právě takovou firmou s bohatými zahraničními zkušenostmi je GE3000.

První větrnou elektrárnu jsme postavili již v roce 1994. Od té doby jsme realizovali mnoho projektů v solární i větrné energetice. Ke každému klientovi, ať už je to malá či větší obec, přistupujeme individuálně. Vždy plně respektujeme místní podmínky a společně hledáme ideální řešení. Nabízíme veškeré služby, které s výstavbou větrných elektráren souvisejí. Počínaje poradenstvím a vytipováním vhodné lokality až přes vyřízení všech potřebných náležitostí. Tady je na místě zmínit, že obec během plánovacího procesu nenese žádná rizika. Veškeré náklady totiž hradí firma GE 3000, a to od změny územního plánu přes veškeré studie, průzkumy, posudky. Zajišťujeme pochopitelně i samotnou stavbu větrných elektráren. Ani pak ale náš servis zdaleka nekončí. Máme na starosti i pravidelnou údržbu, kontroly i demontáž dosluhujícího zařízení.  

Pojďme tedy společně cestou, na kterou se už vydaly takové země, jako třeba USA, Indie, Čína, Austrálie a mnohé evropské země. Větrná a solární energie má budoucnost.

Výhody pro obce a lidi

Girl Windkraft Teaser

Některá rozhodnutí bývají těžká a přitom jsou velice důležitá a strategická zejména z dlouhodobého pohledu. Pořízení větrných elektráren může být jedním z nich. [více]

Projektování a výstavba větrných elektráren

Windkraftanlagen

Naše společnost Green Energy 3000 si zakládá na tom, že je spolehlivým partnerem. Po celou dobu, tj. od samotného  projektování větrných elektráren až po jejich demontáž, úzce spolupracujeme s obcemi i majiteli pozemků....[více]